Dökme Sıvı Yük Elleçleme

Dökme Sıvı Yük Elleçleme

Toros Ceyhan Terminali, dökme sıvı yüklerde akaryakıt ve petrol ürünlerinden bitkisel yağ ve çeşitli sıvı kimyasallara kadar pek çok sıvı ürün grubunda boşaltma, yükleme ve depolama hizmeti verecek tesis imkânlarına sahiptir. Tesiste mevcut olan tüm tanklar, denizyolu ya da karayoluyla gelen dökme sıvı ürünlerin depolanmasına ve yüklenmesine olanak verecek şekilde konumlandırılmıştır. Tanklar arasında transfer hizmetleri dışında tanklarda karışım (blending) yapma imkânları da mevcuttur.

Toros Samsun Terminali’nde ise sıvı kimyasal hammadde ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yaklaşık 40.000 m3 hacminde 32 adet amonyak tankı, toplam 24.756 m3 hacminde 8 adet fosforik asit tankı ve toplam 32.612 m3 hacminde 9 adet sülfürik asit tankı olmak üzere, toplamda 97.368 m3 hacminde 20 adet depolama tankı bulunmaktadır. Tüm tanklar iskele-2’ye boru hatlarıyla bağlıdır.